Työsuojelu

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan, seuraavan kerran syksyllä 2025.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on

  • perehtyä oma-aloitteisesti työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin
  • perehtyä työsuojelusäännöksiin
  • kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviin asioihin.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus:

  • saada nähtäväkseen työpaikan työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot, esimerkiksi riskien arviointiasiakirjat
  • saada nähtäväkseen työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma
  • pyytää työsuojeluviranomaiselta työsuojelutarkastus työpaikalle
  • olla läsnä työsuojelutarkastusta tai työsuojeluun liittyviä asiantuntijan tutkimuksia tehtäessä, jos tarkastaja tai asiantuntija katsoo sen tarpeelliseksi
  • saada tiedoksi työsuojelutarkastajan tekemä tarkastuskertomus ja asiantuntijan tutkimus.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on mahdollisuus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei saa aiheutua koulutettavalle kustannuksia eikä ansion menetyksiä.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle.

 

PSYKIATRIAN TOIMIALUEELLA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUNA KAUDELLA 2021-2025 TOIMII:

 

(Jari Hakala), p. 85-9330 

(jari.hakala@sata.fi)

 

Jarkko Viljanen p. 85-9330

jarkko.viljanen@sata.fi 

 

 

TÄRKEIMMÄT, AJANTASAISET TYÖSUOJELUN ASETUKSET JA LAIT LÖYDÄT KOOTTUNA LINKKILISTANA TÄSTÄ:

http://stm.fi/tyosuojelu/saadokset

 

Neuvontaa työsuhde- ja työympäristöasioissa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen päivystys tarjoaa luotettavaa neuvontaa työsuhteeseen ja työympäristöön liittyvissä kysymyksissä.   

Päivystys palvelee Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella arkisin kello 8.00-16.15 numerossa 029 501 8000 ja sähköpostissa tyosuojelu.lounais@avi.fi.