Ammattiosaston luottamusmiehet

 

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoitus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja työntekijän/viranhaltijan välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

 

Luottamusmiesten tehtävänä on edustaa ammattiosastoa virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa. Lisäksi luottamusmiesten tulee välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken sekä osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen. Luottamusmiesten tulee myös valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.

 

Ammattiosaston jäsenet valitsevat itseään edustavat luottamusmiehet sitä varten järjestettävillä vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Seuraavan kerran luottamusmiesvaalit meillä käydään syksyllä 2023.

 

Ammattiosaston jäsenenä voit aina ottaa yhteyttä omiin luottamusmiehiisi tarvitessasi apua ja / tai tukea luottamusmiehen tehtäviin kuuluvissa asioissa.

 

Ammattiosastomme pääluottamusmiehenä toimii Janne Maja, puh: 85-9317 tai 044-7079317.

                                                

Pääluottamusmies Janne Maja

Puh: 85-9317 tai 044-7079317

janne.maja@satasairaala.fi